U gaf ons als kiezer voldoende slagkracht om een sterk Vlaanderen uit te bouwen. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zoekt de partij talentvolle denkers en doeners met durf.

Wilt u van op de eerste rij meewerken aan een modern, toekomstgericht en democratisch Vlaanderen binnen Europa? Bent u op zoek naar een job die er ook echt toe doet? Denk dan niet langer na. Doen gewoon!


Werken bij N-VA, graag! Maar waar?

Wilt u graag werken bij de N-VA maar vindt u geen gepaste vacature? Grasduin hier in een bondig overzicht van onze professionele organisatie en functies en laat u inspireren. U kan steeds spontaan solliciteren voor alle functies binnen alle partijorganen. Laat ons in dat geval via uw motivatiebrief of via de opmerkingen weten voor welke functie(s) u interesse heeft.


Fractiemedewerker Sociale Zaken en Gezondheidszorg (Kamer)

Solliciteer nuSluit op 30/04/2017

Om onze federale fractie te versterken zijn we op zoek naar een universitair geschoolde medewerker met expertise in de beleidsdomeinen sociale zaken en gezondheidszorg.

Functie: Uw rol spitst zich toe op de activiteiten in de commissies Sociale Zaken en Volksgezondheid. In de commissie komen zowel de initiatieven van de regering als die van parlementsleden aan bod.

Profiel: U hebt een universitair diploma. U hebt minstens bijzondere interesse in (de organisatie van de) sociale zekerheid en gezondheidszorg en liefst aantoonbare ervaring. U beschikt over een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen en bent in staat om standpunten grondig (wetenschappelijk) te onderbouwen enerzijds, en te plaatsen in een politieke context anderzijds.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.

Fractiemedewerker Welzijns-, Gelijke Kansen- en Armoedebeleid (Vlaams Parlement)

Solliciteer nuSluit op 30/04/2017

Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleids-commissie Welzijn en de commissie Gelijke Kansen en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op indiensttreding vanaf midden mei e.k., een fractiemedewerker ‘Welzijns-, Gelijke Kansen- en Armoedebeleid’.

Functie: U wordt, samen met uw collega-fractiemedewerker Gezondheids- en Gezinsbeleid, de centrale draaischijf voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het N-VA-werk in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de commissie Gelijke Kansen en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement.

Profiel: Een ruime professionele beleidservaring binnen het Vlaamse Welzijnsbeleid en het Gelijke Kansen- en Armoedebeleid is een must. Specifieke (theoretische en/of praktische) ervaring met en kennis van dossiers zoals het beleid voor personen met een beperking (VAPH, persoonsvolgende financiering, hulpmiddelen), geestelijke gezondheidszorg, integrale jeugdhulp, residentiële en niet-residentiële ouderenzorg (VIPA, woonzorgcentra, thuiszorg, mantelzorg, …), jeugdsanctierecht, justitiehuizen, … en van dossiers betreffende armoedebestrijding en het verzekeren van een gelijke kansenbeleid, vormen een specifieke plus voor uw sollicitatie.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.

Junior macro-econoom (studiedienst)

Solliciteer nuSluit op 14/05/2017

Om onze studiedienst verder te versterken, zijn we op zoek naar een universitair geschoolde medewerker met een eerste relevante werkervaring of relevante thesis rond macro-economie of begroting.

Functie: Als adviseur op de N-VA-studiedienst bent u de manager van uw eigen vakdomein(en) en werkt u binnen die domeinen politieke dossiers uit. U verwerft, bewerkt en ontsluit kennis ten voordele van de N-VA als partij.

Profiel: U hebt een universitair licentiaats- of masterdiploma in de economische wetenschappen. U hebt al een eerste relevante werkervaring achter de rug of hebt bijvoorbeeld een relevante thesis rond macro-economie of begroting geschreven.

De volledige functiebeschrijving vindt u hier.

Senior macro-econoom (studiedienst)

Solliciteer nuSluit op 14/05/2017

Om onze studiedienst verder te versterken, zijn we op zoek naar een universitair geschoolde medewerker met een minimum werkervaring van vijf à zes jaar, relevant voor deze functie.

Functie: Als adviseur op de N-VA-studiedienst bent u de manager van uw eigen vakdomein(en) en werkt u binnen die domeinen politieke dossiers uit. U verwerft, bewerkt en ontsluit kennis ten voordele van de N-VA als partij.

Profiel: U hebt een universitair licentiaats- of masterdiploma in de economische wetenschappen. U hebt minstens vijf à zes jaar aantoonbare en relevante werkervaring in de vermelde onderzoeksdomeinen. Bij voorkeur hebt u zich reeds verder verdiept in de begroting en de bijzondere financieringswet. In elk geval is de ambitie hiertoe essentieel om in aanmerking te komen voor deze functie.

De volledige functiebeschrijving vindt u hier.

Stafmedewerker communicatie (partijsecretariaat)

Solliciteer nuSluit op 30/04/2017

Om ons communicatieteam op het partijsecretariaat te versterken zijn we op zoek naar een stafmedewerker communicatie.

Functie: Samen met je collega's van team Communicatie zorg je o.a. voor de redactie en kwaliteitscontrole van de huis-aan-huis-bladen van de lokale N-VA-afdelingen.

Profiel: Je hebt een onberispelijke kennis van en passie voor de Nederlandse taal. Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding achter de rug en je bent een pietje-precies.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.

Spontane sollicitatie

Spontane sollicitatie

Zijn er momenteel geen openstaande vacatures of vindt u op dit moment geen vacature voor uw profiel dan kan u altijd spontaan solliciteren. Laat ons in dat geval via uw motivatiebrief of via de opmerkingen weten voor welke functie(s) u interesse heeft.